ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Προεδρος: Θωμάς Ρομποτής
  2. Γραμματέας: Lesley Lai
  3. Ταμίας: Sara Murray