ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Προεδρος: Γιώργος Κυριακός
  2. Αντιπροεδρος: Rachel Mary Browne
  3. Γραμματεας: Κων/να Παναρίτου
  4. Ταμίας: Jane Margaret Flinders