Πρόσκληση σε 3η ΓΣ μελών

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, και ώρα 18.00μμ σας καλούμε στην 3η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, στην έδρα μας στην οδό Τσεχλιμπού.

 

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συζητηθεί μεταξύ των άλλων θεμάτων και ο απολογισμός και  ετήσιος προγραμματισμός του έργου μας.

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  4. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ