Πρόσκληση 4ης Γενικής Συνέλευσης Μελών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΜΕΛΩΝ

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, και ώρα 18.00μμ σας καλούμε στην 4η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, στην έδρα μας στην οδό Τσεχλιμπού.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συζητηθεί μεταξύ των άλλων θεμάτων και ο απολογισμός έργου για το 2018 και ο ετήσιος προγραμματισμός του έργου μας για το 2019.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  4. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ